Polityka Jakości BHP i Środowiska

Polityka Jakości, Bhp i Środowiska w Enitec Sp. z o.o. kreowana jest poprzez dążenie do ciągłego doskonalenia organizacji oraz poprzez rozwój produktów. Stosowanie procesów doskonalenia zapewnia nam to że produkowane przez nas wyroby
i wykonywane usługi spełniają wymagania naszych Klientów.
Organizacja spółki oparta jest na wdrożonych systemach zarządzania które zostały potwierdzone uzyskanymi certyfikatami:

 

 

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Sp. z o.o. Enitec