Misja

Powodem i motywacją do powołania spółki Enitec Sp. z o.o. jest odpowiedź na wymagania stawiane przez otoczenie i inwestorów. Naszym celem jest przedstawienie grupie naszych odbiorców kompleksowej oferty opartej na innowacyjnych rozwiązaniach.

Budowanie wyspecjalizowanej spółki cięgle dążącej do unowocześniania procesu produkcyjnego jest kierunkiem działania który będzie powiększał grono naszych klientów.

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Sp. z o.o. Enitec